Nieuws archief

2024 (2)
 • Een driedubbel feest!!!!!!!!
  Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn besluit van februari 2024: Ron Eikenaar, Dolly Noordman en Jansje Visscher benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit is een gedeelte van de tekst die op de oorkonde staat die de gedecoreerden ontvangen hebben. En wij als bestuur van de KNV EHBO afd. Zwolle zijn ... lees verder
 • Terugblik ALV 2024
  Op 7 november jl. heeft de KNV EHBO afd. Zwolle e.o. haar algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 20 personen aanwezig. Na een harte welkom en enkele mededelingen werd er een minuut stilte gehouden om Yeni Prakke en Sjaak Boender te herdenken. Behandeld werden: het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag en de financiële verantwoording ... lees verder
2023 (2)
 • Nieuw: EHBO cursus met zowel e-learning als praktijk.
  Omdat steeds meer vraag komt naar kortere cursussen (minder lesavond) heeft het bestuur besloten een gedeelte van de lessen via de e-learning aan te bieden. Omdat niet alle lesstof via de e-learning kan zijn er 4 avonden en 1 zaterdag met de praktijklessen. (6,13, 20, 27 november van 19.00-22.00 uur en 9 december van 09.00-16.00 ... lees verder
 • We hebben het seizoen 2022-2023 succesvol afgesloten
  De voorbereiding voor het cursusseizoen kende een wat onzeker start want hoe zou het gaan met de coronabesmettingen werd het weer net zo heftig als een seizoen ervoor en wat gaan we dan doen met de cursussen. Als je nu aan het eind van het seizoen terugkijkt kunnen we zeggen dat het allemaal boven verwachting ... lees verder
2022 (6)
 • Een prima seizoen 2022
  Hoewel het vereniging seizoen nog doorloopt tot juni 2023 hierbij alvast een korte impressievan onze activiteiten. De cursus De laatste vervolgles was op 14 november en we kunnen constateren dat evenals afgelopen seizoen het loont op in september al te starten en ook het inplannen dubbele groepen op één avond heeft hieraan bijgedragen. De reden ... lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor Henk Noordman
  Op 26 april heeft Henk Noordman de onderscheiding “lid in de orde van Oranje Nassau” ontvangen. De heer Peter Snijders, burgemeester van Zwolle hield een toepasselijke toespraak en spelde Henk de onderscheiding op. Om een “lintje” te krijgen moet je aan een aantal criteria voldoen waarbij het belangeloos inzetten voor de samenleving een belangrijk onderdeel ... lees verder
 • Het cursusseizoen zit er weer op
  Het bestuur heeft er mede gezien de ervaringen van de afgelopen 2 jaar voor gekozen om in september 2021 te starten met dubbele groepen op 1 avond. Dit heeft er toe geleid dat we in november net voordat we weer werden getroffen door een lock-down klaar waren met de herhalingslessen.Helaas moesten we de beginnerscursus na ... lees verder
 • Na 2 jaar kunnen we de inzet bij evenementen weer oppakken
  Het waren voor wat betreft de inzet van hulpverleners bij evenementen 2 slechte jaren, niet alleen financieel voor de vereniging maar ook de motivatie bij de hulpverleners liep terug.Gelukkig worden er vanaf maart weer evenementen opgestart en hebben we al weer “dienst” gedaan bij AV PEC, het internationale voetbaltoernooi bij SVI, de optocht en koningsspelen ... lees verder
 • Oud verbandmateriaal voor de hulpverleners in de Oekraïne
  Als je het verbandmateriaal in de verbandkisten en -tassen moet nakijken en bijvullen kom je heel veel materiaal tegen dat net over de houdbaarheidsdatum is en daardoor door ons niet meer gebruikt mag worden. Jammer maar het is nou eenmaal een wettelijk voorschrift en daar moeten we ons aan houden. Normaal gesproken worden oude koffers ... lees verder
 • EHBO en de Corona
  Vaak wordt in de media (krant en TV) allee aandacht geschonken aan het feit hoe zwaar iedereen het heeft en we laten in het midden wie met iedereen wordt bedoelt. Wel is het zo dat de EHBO verengingen nooit worden genoemd en zij in tegenstelling tot andere organisaties (bijvoorbeeld het Rode Kruis) niet in aanmerking ... lees verder
2021 (2)
 • Erelid Hilly Kuiters vrij kort na vieren 100ste verjaardag overleden.
  Ons erelid Hilly Kuiters is toch vrij kort na het vieren van haar 100ste verjaardag overleden. Eind juli heeft een afvaardiging van het bestuur haar ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag nog verrast met een bezoek en een mooi boeket en diverse leden hebben haar een felicitatiekaartje gestuurd. Zoals altijd was ze dankbaar voor de aandacht die ... lees verder
 • Digitale ledenvergadering maakt het mogelijk om weer een voltallig bestuur te krijgen.
  Donderdag 14 januari is geheel coronaproof de ledenvergadering gehouden, het was vreemd dat je elkaar niet fysiek ontmoet maar dat alles via de mail gaat. Op zich geeft dit naast beperkingen ook mogelijkheden namelijk dat alle leden hun “zegje” kunnen doen door het insturen van de stemlijst. Helaas hebben maar 13 van de 149 leden  ... lees verder
2020 (3)
 • Afscheid van onze docent Grietje Bouwknegt
  Na meer dan 25 jaar als docent aan onze vereniging verbonden te zijn geweest is Grietje aan het eind van het seizoen (maart 2020) gestopt als docent EHBO. In oktober 2019 had ze al aangegeven om aan het eind van het cursusseizoen te gaan stoppen. Wij als bestuur vinden het jammer maar hebben er ook ... lees verder
 • Feestelijke afsluiting seizoen 2019-2020
  Het cursusseizoen 2019-2020 zit er weer op en we kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Meer dan 170 “gediplomeerde” EH(BO)ers hebben de jaarlijkse herhalingslessen gevolgd. We hebben aan  51 personen werkzaam bij a.o. de kinderopvang en logopedie de cursus EHAK (eerste hulp aan kinderen) gegeven. 10 gediplomeerde leden die veel ingezet worden als hulpverleners bij ... lees verder
 • KNV EHBO afd. Zwolle verzorgt weer de EHBO inzet bij het BFO
  Evenals afgelopen jaar verzorgt de KNV EHBO afd. Zwolle weer de inzet van de EHBO-ers bij het BFO. Naast dat leden van de eigen afdeling mee doen komen er ook veel hulpverleners uit onze zusterverenigingen. Vanaf heden is aanmelden weer mogelijk via onderstaande link. (link plakken ik browserbalk) https://bfo.fimsonline.nl/component/fims/?view=inschrijving&group_type=1&doelgroep=1 Wil je eerst meer info over ... lees verder
2019 (8)
 • Slechte opkomst ledenvergadering
  Helaas het is niet anders maar de algemene ledenvergadering leeft niet onder de leden, waar ligt dit aan? Is dat alleen bij ons het geval of speelt dit bij meer verenigingen. Het is al jaren een trend maar wat voor onderwerpen er ook op de agenda staan de leden laten in grote getale verstek gaan ... lees verder
 • Flitsende start van het nieuwe cursusseizoen.
  De eerste herhalingslessen van de maandag- en woensdagavond en de dagcursussen zijn gestart en voor sommigen al weer geëindigd omdat ze voldoende lessen hebben gevolgd. De herhalingslessen gaan nog door tot en met januari 2020, in november start er nog een beginnersopleiding. Dit jaar hebben we er 2 nieuwe docenten bijgekregen t.w. Gerda Driegen en ... lees verder
 • Hulpverlening bij evenementen neemt grote vlucht.
  De vraag naar de inzet van onze hulpverleners bij evenement wordt steeds meer. Dat wij alleen bij voetbalwedstrijden en andere takken van sport worden gevraagd ligt ver achter ons. Steeds meer bedrijven en instellingen willen gebruik maken van onze diensten. Een kleine impressie van onze laatste inzetten: het Stadsfestival en City Swim.
 • Herdenken en Vieren weer probleemloos verlopen
  Evenals afgelopen jaar hebben wij ook dit jaar weer voor EHBO ondersteuning gezorgd bij zowel de dodenherdenking op 4 mei als het bevrijdingsfestival op 5 mei. Ondanks het koude weer was er net als voorgaande jaren weer een grote groep belangstellenden voor zowel de “stille omgang” als de “herdenking” bij het monument op het Ter ... lees verder
 • In de duistere wereld van de drugs
  Wat ervaren druggebruikers en hoe ga je daar als hulpverlener mee om. Tien hulpverleners hebben onder de leiding van Gerda Driegen en Marcel ten Veen de cursus EHBDD gevolgd en  “geroken en gesnoven” aan diverse soorten drugs. Aan de hand van een aantal films en uitbeelding door Marcel hebben we gezien wat voor uitwerking drugs ... lees verder
 • MFC de Bolder onze nieuwe locatie voor de EHBO lessen
  Met ingang van het cursusseizoen 2018-2019 is het MFC de Bolder onze nieuwe les locatie. De reden dat we hier naar toe zijn gegaan was de kleine lokalen die de Landstede ons op het Rechterland kon aanbieden. Ook voor de toekomst was er geen zicht op verbetering. Reden voor het bestuur om te kijken naar ... lees verder
 • Nieuwe statuten dus AGV proof
  Op 13 en 22 november 2018 hebben de 2 ledenvergaderingen gehouden (statutair noodzakelijk). Ook nu was bij beide vergaderingen de opkomst minimaal en dat is jammer, immers de statuten zijn voor alle leden een belangrijk instrument. De voorzitter heeft een korte toelichting op de concept statuten gegeven en daar waar nodig de vragen beantwoord. Belangrijke ... lees verder
 • Ledenvergadering 25 oktober 2018
  Op donderdag 25 oktober hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was evenals andere jaren minimaal. Slechts 23 van de 179 leden waren aanwezig waaronder een aantal jubilarissen. De punten op agenda gaven weinig reden tot discussie temeer daar het voorstel voor de nieuwe statuten zo in de huidige statuten staat omschreven in 2 ... lees verder
2018 (3)
 • DE AVG wetgeving
  Privacywetgeving (AVG / GDPR) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming ... lees verder
 • Herdenken en Vieren
  4 en 5 mei zijn de dagen dat wij herdenken en vieren en waar de hulpverleners van o.a. de KNV EHBO afd. Zwolle e.o. een bijdrage aan mochten leveren. Het herdenken op 4 mei geldt hoewel dit wel vaak wordt gedacht niet alleen de slachtoffers uit de 2de wereldoorlog maar ook b.v. de soldaten die ... lees verder
 • Geslaagden ontvangen hun EH diploma
  Donderdag 15 maart hebben de 3 geslaagden in aanwezigheid van hun partners, enkele bestuursleden, de docent en Lotus hun EH(BO) diploma in ontvangst mogen nemen. De groep was in eerste instantie groter maar door allerlei oorzaken zijn er cursisten afgevallen, hopelijk gaan zij volgend jaar alsnog de cursus afmaken. Naast de felicitaties voor de geslaagden ... lees verder
2017 (2)
 • Huldiging trouwe leden tijdens de algemene ledenvergadering
  Donderdag 31 oktober j.l. hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het verenigingsjaar 2016-2017. De secretaris had een uitgebreid verslag gemaakt waarin diverse zaken werden weergegeven, o.a. werd vermeld hoe vaak het bestuur had vergaderd en wat de belangrijkste besluiten waren. Ook de HV inzetten bij diverse evenementen kwamen aan ... lees verder
 • Teambilding Hulpverlenersgroep
    Zaterdag 1 april j.l. (geen grap) hebben een aantal leden van het hulpverleningsteam een “teambilding” gedaan. Het geheel vond plaats in het Refter en is door de HV-ers zelf betaald. Het doel was om onder het genot van een hapje en drankje elkaar beter te leren kennen (zeker belangrijk voor de pas geslaagde leden). ... lees verder
2016 (2)
 • Nieuwe website ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan KNV EHBO afd. Zwolle e.o.
  Op 10 juni werd tijdens de feestelijke bijeenkomst van het bestuur met de leden van verdienste en de hulpverleners de nieuwe website gelanceerd. Met een gezamenlijk druk op de knop door de heren Boender en de Wit, beide lid van verdienste van onze vereniging ging de site officieel online. De site is nu geschikt voor ... lees verder
 • Donderdag 10 juni 1926
  Deze datum is voor de KNVEHBO afd. Zwolle e.o. een mijlpaal want je kunt gerust stellen dat dit de geboortedatum van onze vereniging is en dat we dus nu ons 90 jarig jubileum vieren. In de bewaard gebleven notulen kunnen we lezen dat er een propagandabijeenkomst was belegd in de tuinzaal van de Groote Sociteit ... lees verder