Huldiging trouwe leden tijdens de algemene ledenvergadering

Donderdag 31 oktober j.l. hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering heeft het bestuur verslag gedaan van het verenigingsjaar 2016-2017. De secretaris had een uitgebreid verslag gemaakt waarin diverse zaken werden weergegeven, o.a. werd vermeld hoe vaak het bestuur had vergaderd en wat de belangrijkste besluiten waren. Ook de HV inzetten bij diverse evenementen kwamen aan de orde en het was weer goed om te zien dat onze vereniging niet alleen door plaatselijke verenigingen/organisaties maar ook door een aantal landelijke organisaties gevraagd wordt om HV-ers te leveren bij hun evenementen. Ook de inzet tijdens het BFO was weer perfect, niet alleen onze eigen HV-ers maar ook die van onze zusterverenigingen uit b.v. Staphorst, Hardenberg, Loenen en nog een aantal anderen hebben er mede aan bijgedragen dat het op het gebied van de HV vlekkeloos verliep.

Uit de financiële verslagen, de toelichting van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie blijkt dat onze vereniging financieel een “gezonde” vereniging die uit eigen middelen kan investeren in materialen. Zo zijn er het afgelopen seizoen twee nieuwe babypoppen aangeschaft om de reanimatie/verslikking bij baby’s te oefenen.

Evenals andere jaren waren er ook weer een aantal trouwe leden. Dit zijn leden die b.v. 25 jaar hun diploma geldig hebben gehouden. Dit jaar waren dat Antoinet Wiersma en Geert Vierhuizen zij kregen naast de 25 jaar KNV EHBO speld, een oorkonde, een pen met hun naam en inscriptie 25 jaar EHBO diploma en een bos bloemen. Jet Colman werd gehuldigd omdat zij 40 jaar een geldig EHBO diploma heeft. Ook voor haar de speld 40 jaar KNV EHBO, een pen met inscriptie, de oorkonde en bloemen.

Voor Antoinet Wiersma was er nog een verrassing, zij kreeg namens het hoofdbestuur van de KNV EHBO de zilveren dr. Tilanus draagpenning. Deze onderscheiding kreeg zij omdat ze zich al jaren voor de hulpverlening inzet en sinds een aantal jaren ook Lotus speelt bij de EHBO cursussen van o.a. onze vereniging.

 

DSC00816 DSC00818 DSC00822 DSC00824 DSC00826