Een driedubbel feest!!!!!!!!

Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn besluit van februari 2024: Ron Eikenaar, Dolly Noordman en Jansje Visscher benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit is een gedeelte van de tekst die op de oorkonde staat die de gedecoreerden ontvangen hebben. En wij als bestuur van de KNV EHBO afd. Zwolle zijn … lees verder

Terugblik ALV 2024

Op 7 november jl. heeft de KNV EHBO afd. Zwolle e.o. haar algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 20 personen aanwezig. Na een harte welkom en enkele mededelingen werd er een minuut stilte gehouden om Yeni Prakke en Sjaak Boender te herdenken. Behandeld werden: het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag en de financiële verantwoording … lees verder

Nieuw: EHBO cursus met zowel e-learning als praktijk.

Omdat steeds meer vraag komt naar kortere cursussen (minder lesavond) heeft het bestuur besloten een gedeelte van de lessen via de e-learning aan te bieden. Omdat niet alle lesstof via de e-learning kan zijn er 4 avonden en 1 zaterdag met de praktijklessen. (6,13, 20, 27 november van 19.00-22.00 uur en 9 december van 09.00-16.00 … lees verder

We hebben het seizoen 2022-2023 succesvol afgesloten

De voorbereiding voor het cursusseizoen kende een wat onzeker start want hoe zou het gaan met de coronabesmettingen werd het weer net zo heftig als een seizoen ervoor en wat gaan we dan doen met de cursussen. Als je nu aan het eind van het seizoen terugkijkt kunnen we zeggen dat het allemaal boven verwachting … lees verder

Een prima seizoen 2022

Hoewel het vereniging seizoen nog doorloopt tot juni 2023 hierbij alvast een korte impressievan onze activiteiten. De cursus De laatste vervolgles was op 14 november en we kunnen constateren dat evenals afgelopen seizoen het loont op in september al te starten en ook het inplannen dubbele groepen op één avond heeft hieraan bijgedragen. De reden … lees verder

Koninklijke onderscheiding voor Henk Noordman

Op 26 april heeft Henk Noordman de onderscheiding “lid in de orde van Oranje Nassau” ontvangen. De heer Peter Snijders, burgemeester van Zwolle hield een toepasselijke toespraak en spelde Henk de onderscheiding op. Om een “lintje” te krijgen moet je aan een aantal criteria voldoen waarbij het belangeloos inzetten voor de samenleving een belangrijk onderdeel … lees verder

Het cursusseizoen zit er weer op

Het bestuur heeft er mede gezien de ervaringen van de afgelopen 2 jaar voor gekozen om in september 2021 te starten met dubbele groepen op 1 avond. Dit heeft er toe geleid dat we in november net voordat we weer werden getroffen door een lock-down klaar waren met de herhalingslessen.Helaas moesten we de beginnerscursus na … lees verder

Na 2 jaar kunnen we de inzet bij evenementen weer oppakken

Het waren voor wat betreft de inzet van hulpverleners bij evenementen 2 slechte jaren, niet alleen financieel voor de vereniging maar ook de motivatie bij de hulpverleners liep terug.Gelukkig worden er vanaf maart weer evenementen opgestart en hebben we al weer “dienst” gedaan bij AV PEC, het internationale voetbaltoernooi bij SVI, de optocht en koningsspelen … lees verder

Oud verbandmateriaal voor de hulpverleners in de Oekraïne

Als je het verbandmateriaal in de verbandkisten en -tassen moet nakijken en bijvullen kom je heel veel materiaal tegen dat net over de houdbaarheidsdatum is en daardoor door ons niet meer gebruikt mag worden. Jammer maar het is nou eenmaal een wettelijk voorschrift en daar moeten we ons aan houden. Normaal gesproken worden oude koffers … lees verder

EHBO en de Corona

Vaak wordt in de media (krant en TV) allee aandacht geschonken aan het feit hoe zwaar iedereen het heeft en we laten in het midden wie met iedereen wordt bedoelt. Wel is het zo dat de EHBO verengingen nooit worden genoemd en zij in tegenstelling tot andere organisaties (bijvoorbeeld het Rode Kruis) niet in aanmerking … lees verder