KNV EHBO afd. Zwolle verzorgt weer de EHBO inzet bij het BFO

Evenals afgelopen jaar verzorgt de KNV EHBO afd. Zwolle weer de inzet van de EHBO-ers bij het BFO. Naast dat leden van de eigen afdeling mee doen komen er ook veel hulpverleners uit onze zusterverenigingen. Vanaf heden is aanmelden weer mogelijk via onderstaande link. https://bfo.fimsonline.nl/component/fims/?view=form&group_type=1&doelgroep=1 Wil je eerst meer info over de invulling van de … lees verder

Slechte opkomst ledenvergadering

Helaas het is niet anders maar de algemene ledenvergadering leeft niet onder de leden, waar ligt dit aan? Is dat alleen bij ons het geval of speelt dit bij meer verenigingen. Het is al jaren een trend maar wat voor onderwerpen er ook op de agenda staan de leden laten in grote getale verstek gaan … lees verder

Flitsende start van het nieuwe cursusseizoen.

De eerste herhalingslessen van de maandag- en woensdagavond en de dagcursussen zijn gestart en voor sommigen al weer geëindigd omdat ze voldoende lessen hebben gevolgd. De herhalingslessen gaan nog door tot en met januari 2020, in november start er nog een beginnersopleiding. Dit jaar hebben we er 2 nieuwe docenten bijgekregen t.w. Gerda Driegen en … lees verder

Hulpverlening bij evenementen neemt grote vlucht.

De vraag naar de inzet van onze hulpverleners bij evenement wordt steeds meer. Dat wij alleen bij voetbalwedstrijden en andere takken van sport worden gevraagd ligt ver achter ons. Steeds meer bedrijven en instellingen willen gebruik maken van onze diensten. Een kleine impressie van onze laatste inzetten: het Stadsfestival en City Swim.

Herdenken en Vieren weer probleemloos verlopen

Evenals afgelopen jaar hebben wij ook dit jaar weer voor EHBO ondersteuning gezorgd bij zowel de dodenherdenking op 4 mei als het bevrijdingsfestival op 5 mei. Ondanks het koude weer was er net als voorgaande jaren weer een grote groep belangstellenden voor zowel de “stille omgang” als de “herdenking” bij het monument op het Ter … lees verder

In de duistere wereld van de drugs

Wat ervaren druggebruikers en hoe ga je daar als hulpverlener mee om. Tien hulpverleners hebben onder de leiding van Gerda Driegen en Marcel ten Veen de cursus EHBDD gevolgd en  “geroken en gesnoven” aan diverse soorten drugs. Aan de hand van een aantal films en uitbeelding door Marcel hebben we gezien wat voor uitwerking drugs … lees verder

Nieuwe statuten dus AGV proof

Op 13 en 22 november 2018 hebben de 2 ledenvergaderingen gehouden (statutair noodzakelijk). Ook nu was bij beide vergaderingen de opkomst minimaal en dat is jammer, immers de statuten zijn voor alle leden een belangrijk instrument. De voorzitter heeft een korte toelichting op de concept statuten gegeven en daar waar nodig de vragen beantwoord. Belangrijke … lees verder

Ledenvergadering 25 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was evenals andere jaren minimaal. Slechts 23 van de 179 leden waren aanwezig waaronder een aantal jubilarissen. De punten op agenda gaven weinig reden tot discussie temeer daar het voorstel voor de nieuwe statuten zo in de huidige statuten staat omschreven in 2 … lees verder

DE AVG wetgeving

Privacywetgeving (AVG / GDPR) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming … lees verder