Nieuwe website ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan KNV EHBO afd. Zwolle e.o.

Op 10 juni werd tijdens de feestelijke bijeenkomst van het bestuur met de leden van verdienste en de hulpverleners de nieuwe website gelanceerd.
Met een gezamenlijk druk op de knop door de heren Boender en de Wit, beide lid van verdienste van onze vereniging ging de site officieel online.

De site is nu geschikt voor elk besturing programma (PC/I-pad/Smartphones etc.) Een hele verbetering want nu kan iedereen, doordat de site zich automatisch aanpast aan de
gebruikte software, de site snel raadplegen en info opzoeken. Ook de kleurstelling en opmaak zijn in een modern jasje gestoken.

We hopen dat we weer jaren vooruit kunnen met onze (vernieuwde) website.