Oud verbandmateriaal voor de hulpverleners in de Oekraïne

Als je het verbandmateriaal in de verbandkisten en -tassen moet nakijken en bijvullen kom je heel veel materiaal tegen dat net over de houdbaarheidsdatum is en daardoor door ons niet meer gebruikt mag worden. Jammer maar het is nou eenmaal een wettelijk voorschrift en daar moeten we ons aan houden. Normaal gesproken worden oude koffers en verbandtassen weggegooid. De snelverbanden, gaasjes en windsels welke wij niet meer voor de hulpverlening mogen gebruiken worden tijdens de herhalingslessen gebruikt. Nu hebben we gemeend dit aan een stichting te geven die via het bedrijf Roos-KCB in Dronten de goederen met Oekraïense vrachtwagens naar de Oekraïne vervoert (ze gaan dus niet leeg terug) en zo weten wij dat de goederen op de juiste plak terecht komen. In totaal heeft onze vereniging 2 hulpverleningstassen, 2 verbandkoffers en 8 dozen met verbandmateriaal geschonken.