Digitale ledenvergadering maakt het mogelijk om weer een voltallig bestuur te krijgen.

Donderdag 14 januari is geheel coronaproof de ledenvergadering gehouden, het was vreemd dat je elkaar niet fysiek ontmoet maar dat alles via de mail gaat. Op zich geeft dit naast beperkingen ook mogelijkheden namelijk dat alle leden hun “zegje” kunnen doen door het insturen van de stemlijst.

Helaas hebben maar 13 van de 149 leden  gereageerd, vraag is hoe we de uitslag moeten lezen, is er geen interesse meer in het reilen en zeilen van de vereniging en wat het bestuur voor de vereniging c.q. de leden doet. En zijn zij die niet reageren het er dan “gewoon” mee eens of hebben ze geen interesse. Als het desinteresse is dan is dat heel jammer: vereniging zijn doe je “samen” en niet alleen het bestuur er voor op laten draaien maar actief lid zijn in plaats van consumerend lid.

Naast alle verslagen en financiële stukken moesten er ook nieuwe bestuursleden worden gekozen en op voorstel van het bestuur hebben de leden ingestemd met de verkiezing van René Visscher (voorzitter) Ron Eikenaar (bestuurslid/secretaris) en Antoinet Wiersma (bestuurslid/cursuscoördinatie).  Ook de herverkiezing van Peter Westerhuis als bestuurslid werd goedgekeurd.

Naast dat er nieuwe bestuursleden komen gaan er ook bestuursleden weg, dit keer hebben afscheid genomen van Almer ten Klei, ook hij is geheel volgens de geldende coronaregels bedankt voor zijn inzet voor het bestuur. (zie foto)

Zoals ook al jaren de gewoonte is worden de leden die 25 of 40 jaar hun EHBO diploma geldig hebben gehouden hier op de ledenvergadering voor bedankt. Ook dit was dit jaar helaas niet mogelijk op de manier zo we die we gewend zijn. Er zijn 5 leden die hun diploma 25 jaar geldig hebben gehouden en zij hebben de pen met inscriptie en de EHBO 25 jaar draagspeld per post ontvangen.

De jubilarissen zij: Mw. M. Bielveld-Ruiter Mw. L. Groenink-Heijink Mw. J.G. Jansen-Annen

Mw. J.F.G. Mulder Dhr. A.J. Doeve

De leden hebben de uitslag van de stemlijst en het verslag van de vergadering per mail ontvangen.
Gemist??? Mail dan naar: info@knvehbo.nl

Hopelijk kunnen we in november 2021 weer een normale ledenvergadering houden.