Terugblik ALV 2024

Op 7 november jl. heeft de KNV EHBO afd. Zwolle e.o. haar algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 20 personen aanwezig. Na een harte welkom en enkele mededelingen werd er een minuut stilte gehouden om Yeni Prakke en Sjaak Boender te herdenken.

Behandeld werden: het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag en de financiële verantwoording met de balansen en de begrotingen. Ook de kascommissie had haar werk gedaan en er werd decharge verleend door de vergadering.

Bij de bestuursverkiezingen werd Ron Eikenaar herkozen door de vergadering. Antoinet Wiersma trad tussentijds terug. Gelukkig was Cynthia Wigbers bereid toe te treden tot het bestuur. De vergadering ging hier met algemene stemmen mee akkoord.

Het nieuwe Huishoudelijk reglement werd, na enkele aanpassingen, akkoord bevonden.

Ook dit jaar waren er weer huldigingen van jubilarissen. Dit jaar waren dat: Roelin van der Vegt. Zij heeft al 25 jaar haar EHBO-diploma en werd van harte gefeliciteerd door onze voorzitter en penningmeester en kreeg een bos bloemen en een pen met inscriptie, het jaarspeldje 25 jaar EHBO diploma en een bloemenbon. Dolly Noordman-Hendriks kreeg ook bovenstaande versierselen maar dan voor 50 jaar EHBO-diploma. Voor dit heugelijke moment was ook de landelijk voorzitter, Marieke van der Valk,  50 jaar EHBO betekende ook dat Dolly de eerste Dr. C.B. Tilanus jr. bronzen onderscheiding met gouden Tilanus en zirkoontje in ontvangst mocht nemen voor al haar inzet binnen en buiten de EHBO vereniging.

Omdat Wilma Handstede helaas niet op de jaarvergadering aanwezig kon zijn werden haar de versierselen, voor het feit dat zij al 40 jaar haar EHBO-diploma heeft, op een herhalingsles overhandigd door onze voorzitter en penningmeester. Het was voor haar een complete verrassing temeer daar ook haar man in het “complot” zat. Naast de jaarspeld en de pen met inscriptie kreeg Wilma ook de Dr. C.B. Tilanus jr. bronzen onderscheiding met zilveren Tilanus. Dezer kreeg ze voor o.a. haar EHBO inzet bij de gehandicapten sport en het RomBomBom carnaval

De landelijk bestuur voorzitter Marieke kwam niet alleen voor Dolly Noordman-Hendriks. Ook Antoinet Wiersma kreeg voor haar inzet bij onze EHBO vereniging een Dr. C.B. Tilanus jr. bronzen onderscheiding overhandigd. Vanuit de vereniging kreeg zij ook een bos bloemen en een cadeaubon.

Na de rondvraag werd de avond afgesloten met een drankje bij de bar.