EHBO en de Corona

Vaak wordt in de media (krant en TV) allee aandacht geschonken aan het feit hoe zwaar iedereen het heeft en we laten in het midden wie met iedereen wordt bedoelt. Wel is het zo dat de EHBO verengingen nooit worden genoemd en zij in tegenstelling tot andere organisaties (bijvoorbeeld het Rode Kruis) niet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning waardoor heel veel verenigingen ten onder dreigen te gaan. Redenen zijn dat er geen inkomsten uit Hulpverleninginzetten bij evenementen binnenkomen en er extra kosten gemaakt moesten worden om de beginnerscursus en de herhalingslessen te geven. 

Het seizoen 2021-2022 (1 juli t/m 30 juni)

Het seizoen 2020/2021was een goede graadmeter hoe grillig een jaar, mede door toedoen van de Corona kon verlopen, dus waren we voorbereid en met uitzondering van de beginnerscursus is het ons gelukt om voor het uitbreken van de nieuwe Coronagolf de herhalingscursussen af te ronden.

Een voordeel hierbij was dat we al in september zijn begonnen met het geven van de fysieke lessen en door 2 groepen op één avond in te plannen waren we eind oktober klaar met de herhalingslessen. Naast de fysieke lessen moesten de cursisten een digitale les met vragen en toets inleveren. 

Helaas hebben we de beginnerscursus eind november moeten afbreken maar deze hopen we in februari weer op te starten.

Ook hebben we dit seizoen weer wat inkomsten gehad voor de inzet van onze Hulpverleners bij o.a. het Stadfestival.

Ondanks de coronamaatregelen was het toch mogelijk om in oktober onze Algemene Ledenver-gadering fysiek te houden. In totaal waren er inclusief de bestuursleden 19 leden aanwezig. In deze vergadering hebben we de stukken die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de decharge behandeld en de leden zijn akkoord gegaan. Ook de begroting voor het komende jaar is goedgekeurd. We hebben stilgestaan bij het overlijden van ons erelid mevrouw Hilly Kuiters. Verder werd er In deze vergadering afscheid genomen van ons bestuurslid Peter Westerhuis, als dank voor zijn inzet overhandigde de voorzitter Peter een cadeaubon. Verder werd er aandacht besteed aan onze jubilarissen dit jaar is mevrouw Jeanine de Ruiter de jubilaris die 25 jaar haar EH diploma heeft, naast het EH certificaat is zij ook in het bezit van de certificering EHBBD.    

Namens het bestuur bedankte onze voorzitter René Visscher haar met bereiken van deze mijlpaal en voor haar inzet bij de Hulpverlenersgroep. Als dank ontving ze naast de bloemen een jubileumspeld en pen met inscriptie.                                         

Terugkijken op het seizoen 2020 – 2021  ( juli t/m 30 juni) moeten ook wij constateren dat we geen enkele inkomst hadden uit de inzetten van onze hulpverlenersgroep, zo heeft het niet doorgaan van het Bevrijdingsfestival ons veel inkomsten gekost. Daarnaast moesten we 3 keer een nieuwe planning maken (zaal reserveren en docenten vragen) om de herhalingslessen die halverwege het seizoen abrupt stopten af te ronden en eind mei was deze klus eindelijk geklaard. Ook de beginnerscursus moesten we in december 2020 stopzetten dus ging ook het examen in januari noodgedwongen niet door. We hebben deze cursus zo vaak moeten verzetten dat de cursisten uiteindelijk (pas) op 28 juni 2021 examen konden doen. Mede door de inzet van onze docenten is het toch weer gelukt wat niet wegneemt dat ook dit weer extra kosten heeft meegebracht.

De AV (ledenvergadering) is in z’n geheel digitaal gehouden, onpersoonlijk maar het moest omdat er enkele dringende besluiten genomen moesten worden.