Aanvraag inzet hulpverlening

Hulpverlening bij evenementen steeds meer een onderdeel van de gemeentelijke vergunning.

Een aantal jaren terug kon je een feestje of evenementje organiseren, zonder dat daar een vergunning voor nodig was. Als gevolg van strengere regelgeving op het gebied van veiligheid moet je vandaag de dag voor het kleinste evenement al een vergunning aanvragen.

Het gevolg hiervan is dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de inzet van onze hulpverleners. Niet alleen voor de sportwedstrijden, het carnaval, huttendorp en jeugdland, de Sint Nicolaas intocht en motorsport wedstrijden, maar ook voor grote evenementen als het BFO (5 mei) het Stadsfestival, NK Padel, NK volleybal, NK tafeltennis en de  Stadshagenrun.

Op zich kunnen onze hulpverleners dit prima aan. Op het moment dat een aanvraag op het laatste moment binnen komt, ontstaat echter een probleem. Hulpverleners zijn vrijwilligers, die vanzelfsprekend ook elders verplichtingen hebben. Het is daardoor voor ons dan vaak niet meer mogelijk om hulpverleners in te zetten. Dat is jammer want daardoor moeten we soms aanvragers teleurstellen.

Vroegtijdig aanvragen voorkomt teleurstelling. Dit biedt ons tevens ruimschoots de gelegenheid met u mee te denken en te overleggen. Over de inzet van het aantal hulpverleners, maar ook over het huren van diverse materialen zoals de AED, een veldbed, brancard, tent of portofoons. Deze zaken hebben wij namelijk in eigen beheer.

De tarieven voor inzetten bij evenementen die plaatsvinden na 1 januari 2024 zijn gewijzigd. De reden hiervoor is dat onze vereniging kostendekkend moet werken.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende prijzen en voorwaarden:

 • Administratiekosten 25,00 euro per aanname
 • Inzet op ma.- za. 1 – 2 HV-ers 90,00 euro per dagdeel. (4 uur aaneen gesloten)
 • Inzet op zondag 1 – 2 HV-ers 120,00 euro per dagdeel. (4 uur aaneen gesloten)
 • Voor inzet na 22.00 uur wordt per HV-er 30,00 euro per uur extra in rekening gebracht.
 • Huur AED 50,00 euro per aanvraag
 • Huur veldbed 7,50 euro per inzet
 • Huur brancard 7,50 euro per inzet
 • Huur portofoons 10,00 euro per set van 2 per inzet
 • Huur compleet ingerichte EHBO tent 75,00 euro per dag per evenement
 • U krijgt, nadat u een aanvraag voor inzet Hulpverlening heeft ingediend, van ons een offerte/bevestiging met het te betalen bedrag.
 • 2 weken voor aanvang van het evenement krijgt u de definitieve nota/bevestiging.
 • U dient het in rekening gebrachte bedrag voor aanvang van het evenement te voldoen op de wijze zoals op de nota/bevestiging is aangeven, tenzij anders met u is afgesproken.
 • Wij gaan er van uit dat u voor voldoende eten/drinken voor de HV-er zorgt.
 • Gedurende de inzet moeten onze hulpverleners over een goed bereikbare behandelruimte kunnen beschikken (binnen) en een rondom afgesloten tent (buiten).
 • Wij verlenen geen medewerking aan evenementen waarbij van tevoren al vaststaat dat er drugs in welke vorm dan ook worden gebruikt. Als tijdens het evenement geconstateerd wordt dat er toch sprake is van drugsgebruik dan zal de HV-er dit melden bij de organisatie c.q. beveiliging. De HV-er is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en zal voor zijn/haar eigen veiligheid niet langer zijn/haar medewerking verlenen en het evenement verlaten.
 • Bij inzet van de AED komen de kosten voor het vervangen van de accu en de pads voor rekening van de organisatie.
 • Schade aan de van ons gehuurde materialen komt voor rekening van de organisatie.

Als u het aanvraagformulier aanklikt, invult en aan ons terug stuurt ontvangt u z.s.m. een offerte/bevestiging.

Aanvraagformulier Inzet Hulpverlening