Donderdag 10 juni 1926

Deze datum is voor de KNVEHBO afd. Zwolle e.o. een mijlpaal want je kunt gerust stellen dat dit de geboortedatum van onze vereniging is en dat we dus nu ons 90 jarig jubileum vieren.

In de bewaard gebleven notulen kunnen we lezen dat er een propagandabijeenkomst was belegd in de tuinzaal van de Groote Sociteit (Stationstraat). Het voorlopige bestuur zo staat te lezen was “buitenverwachting” van de grote belangstelling. Om 8.10 (20.10) uur werd de bijeenkomst geopend door de voorzitter de heer W. v.d. Hoeven. In zijn openingsrede werd duidelijk gemaakt dat het de bedoeling was om te kijken of het zou gelukken de aanwezigen te overtuigen van het nut een vereniging van Eerste Hulp bij Ongelukken op te richten en de aanwezigen te bewegen een goede regeling op te zetten tot nut van de samenleving. Hij had namelijk via de “draadloze” een lezing vanuit Hilversum gehoord en die handelde over het nut van de EHBO. Het gaat te ver om het gehele verslag weer te geven maar de aanwezigen bij de propagandabijeenkomst hebben na een aantal vragen en uitleg van één en ander aan het eind van de bijeenkomst op 9.15 uur (21.15) unaniem besloten om een EHBO vereniging op te richten. De heer v.d. Hoeven had zijn huiswerk goed gemaakt want aansluiten aan de bijeenkomst werd er al een “ledenvergadering” gehouden (gek je bestond nog niet en had dus ook geen leden) maar dat neemt niet weg dat je wel besluiten kunt nemen. Zo werd er uitvoerig over statuten en een huishoudelijk reglement gediscussieerd en vervolgens vastgesteld. De toenmalige statuten omvatten 23 artikelen en het Huishoudelijk reglement omvatte 18 artikelen. De contributie werd vastgesteld op minstens 1,50 gulden.

Het eerste bestuur bestond uit: W. v.d. Hoeven voorzitter, A.J. Botermans 2de voorzitter, C.F.H. Huijsman 1ste secretaris, J. Hooftman 2de secretaris, J. ter Horst 1ste penningmeester, J. R. Derksema 2de penningmeester en G.A. Spanjaard als Alg. Adj. en medisch adviserend bestuurslid.

Wat een weelde om zoveel bestuursleden te hebben een situatie om jaloers op te worden als je zo als onze vereniging nu slecht met moeite 4 bestuursleden kunt vinden.

HN07-2016

Eerste Ledenvergadering (PDF)

Propagandabijeenkomst (PDF)