Slechte opkomst ledenvergadering

Helaas het is niet anders maar de algemene ledenvergadering leeft niet onder de leden, waar ligt dit aan? Is dat alleen bij ons het geval of speelt dit bij meer verenigingen.

Het is al jaren een trend maar wat voor onderwerpen er ook op de agenda staan de leden laten in grote getale verstek gaan en dat is jammer. Op de vergadering waren welgeteld 16 personen aanwezig waaronder 4 bestuursleden, 21 leden hadden zich afgemeld en de rest heeft niets van hem/haar laten horen. Het aantal personen dat aanwezig was is slecht 11% van het aantal leden en die gaan dan beslissen over de invulling van de bestuur vacatures (als er kandidaten zijn) en een nieuw Huishoudelijk Reglement.

Over de vergadering zelf valt weinig te vermelden, de jaar- en financiële verslagen werden goedgekeurd en ook de nieuwe tekst en opmaak van het Huishoudelijk Reglement gaf geen aanleiding tot vragen / discussie.

De bestuursverkiezing m.b.t. de vacatures van voorzitter en secretaris is bij gebrek aan kandidaatstelling vervallen. Applaus was er voor de herkiesbaarstelling van Almer ten Klei die de komende 3 jaar de PR weer voor zijn rekening neemt.

Aan het eind van de vergadering hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Warner Bruins Slot.  Warner gaf een korte uitleg waarom hij er na 1 termijn mee ophoud. Het bestuur dankt Warner voor zijn inzet en dan met name in het traject van de nieuwe stauten en het huishoudelijk reglement hier is heel veel werk in gaan zitten. Ook was Warner de stuwende kracht achter onze hulpverlening inzet bij het BFO.

Er leggen dus een aantal flinke uitdagingen voor het bestuur maar vooral voor de leden want zonder een DB (voorzitter, secretaris, penningmeester) kan een bestuur/vereniging statutair niet functioneren. Daarnaast komt de hulpverleningsinzet bij het BFO in gevaar. Eens te meer een reden om te kijken of u/jij een bestuursfunctie kunt vervullen het kost maar één uur in de week.