Een prima seizoen 2022

Hoewel het vereniging seizoen nog doorloopt tot juni 2023 hierbij alvast een korte impressie
van onze activiteiten.

De cursus

De laatste vervolgles was op 14 november en we kunnen constateren dat evenals afgelopen seizoen het loont op in september al te starten en ook het inplannen dubbele groepen op één avond heeft hieraan bijgedragen. De reden is dat we voordat we een eventuele coronagolf krijgen (meestal tussen november en februari) de lessen klaar willen hebben zodat er niet telkens nieuwe data, locatie en docenten geregeld moeten worden.
Nadeel is wel dat met name de oudere leden buiten de schoolvakanties hun eigen vakantie plannen en dan is starten is september voor hen problematisch. Voor volgend seizoen zullen we hier rekening mee houden door 2 weken later van start te gaan.
In april 2023 hopen we eventueel met gebruikmaking van E-learning een beginnerscursus op te starten.

De hulpverlenersgroep

Momenteel bestaat de groep uit 23 enthousiaste EHBO-ers die op diverse evenementen ingezet worden als hulpverlener.
Een overzicht waar wij zoal onze inzet hebben gedaan: Dodenherdenking op 4 mei en 15 augustus, SWA (Aa-landen) diverse activiteiten, Stadsfestival, Perron 38 spaghetti festival, Hanzestrohm familiedag, diverse inzetten bij AV PEC, SVI internationaal voetbaltoernooi en andere activiteiten, Koningsdag in Assendorp, Schagen Hasselt bedrijfsfeest, Groei en Bloei (Gardenista) bij de Alerdinck in Laag Zuthem, Botterrace in Kampen en het festival van de Nationale Fietsersbond

BFO (Bevrijdingsfestival Overijssel)


Na 2 jaar geen bevrijdingsfestival op 5 mei (BFO) was er dit verenigingsjaar weer een festival. Het was kort dag om het BFO weer op te tuigen. Voor de organisatie van het BFO maar ook voor ons als KNV EHBO afd. Zwolle e.o. Iedereen had vrijwilligers tekort, dus ook wij, maar met minder vrijwilligers dan voorgaande jaren is het toch gelukt om alles draaiende te krijgen. Samen met onze zusterverenigingen waren wij met 51 hulpverleners aanwezig. De algehele leiding lag dit jaar bij Ron Eikenaar, Henk Noordman en René Visscher. Het was een gezellig en druk jaar met circa 150.000 bezoekers. Dit jaar hebben we naast de 4 EHBO posten ook een blarenpost ingericht. Dit is ons goed bevallen en zal ook zeker blijven bij de volgende editie op 5 mei 2023.

De Algemene Ledenvergadering

Op 1 november j.l. hebben wij onze jaarlijkse vergadering gehouden.
Naast de verplichte handelingen zoals het goedkeuren van het verslag, de bestuurshandelingen en de financiële overzichten was er ook ruimte voor de minder serieuze maar wel belangrijke zaken. De belangrijke zaken waren in dit geval aandacht besteden aan leden die 40 of 25 jaar hun diploma geldig hebben gehouden om in geval van “NOOD” adequaat te kunnen reageren. Dit jaar hebben we de volgende leden gehuldigd: Luitzen Joekema 40 jaar EH-diploma Janet Heideveld, Bianca Hekkert, Carla Luchtmeijer, Arno Morren en Otto van Doorenmolen allen 25 jaar EH-diploma. Alle jubilarissen hebben de jaarspeld, een pen met inscriptie en een waardebon ontvangen. Carla Hekkert was die avond verhinderd en heeft de pen et cetera thuis ontvangen.
Ook was er deze avond een attentie voor 2 hulpverleners te weten Dicky Veneberg en Peter Westerhuis. Dicky ontving tot haar verbazing en verrassing voor haar jarenlangen trouw inzet als hulpverleners de landelijk C.B. Tilanus onderscheiding in brons met zilveren beeltenis. Peter kreeg de C.B. Tilanus onderscheiding in brons met bronzen beeltenis voor zijn jarenlange inzet bij de Nijmeegse Vierdaagse en voor de inzet als hulpverlener bij onze eigen vereniging.

Opstarten promotieteam

Om de vereniging ook qua ledenaantal gezond te houden gaan we een promotieteam opstarten.
De bedoeling is dat zij bij diverse activiteiten onze vereniging en ons cursusaanbod onder de aandacht van het publiek brengen. Via onze nieuwsbrieven houden wij de leden op de hoogte.