Ledenvergadering 25 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was evenals andere jaren minimaal. Slechts 23 van de 179 leden waren aanwezig waaronder een aantal jubilarissen. De punten op agenda gaven weinig reden tot discussie temeer daar het voorstel voor de nieuwe statuten zo in de huidige statuten staat omschreven in 2 aparte vergaderingen moet worden behandeld. De kascontrole commissie heeft haar werk gedaan en verslag uitgebracht aan de vergadering en omdat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd bij zowel de boekhouding van de vereniging als de stichting stelt de kascontrole commissie de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester en de begrotingen van de vereniging en stichting werden behandeld en goedgekeurd. Een bijzonder moment was het afscheid van 2 docenten (Dick Spin en Chris Kleijer) een bestuurslid (Ron Eikenaar) en een commissielid (Karin Eikenaar) Allen hebben zich op hun eigen vakgebied jarenlang ingezet voor de KNV EHBO afd. Zwolle. Onder applaus van de aanwezigen kregen zij bloemen en een cadeaubon. Vervolgens werden er een aantal leden gehuldigd omdat ze 25 jaar of meer hun diploma geldig gehouden hebben. Aanwezig waren Jan-Gerrit Dekker, hij kreeg het insigne 25 jaar EHBO diploma en een pen met inscriptie uitgereikt en Jansje Visscher, zij kreeg het insigne 40 jaar EHBO diploma en ook een pen met inscriptie. Daarnaast kreeg Jansje door Herman de Wilde landelijke voorzitter van de KNV EHBO de kleine zilveren dr. C.B. Tilanus medaille uitgereikt voor haar inzet op het gebied van hulpverlening en de coördinatie van de inzetten. Al met al een feestelijke avond.