Afscheid van onze docent Grietje Bouwknegt

Na meer dan 25 jaar als docent aan onze vereniging verbonden te zijn geweest is Grietje aan het eind van het seizoen (maart 2020) gestopt als docent EHBO. In oktober 2019 had ze al aangegeven om aan het eind van het cursusseizoen te gaan stoppen. Wij als bestuur vinden het jammer maar hebben er ook … lees verder

Feestelijke afsluiting seizoen 2019-2020

Het cursusseizoen 2019-2020 zit er weer op en we kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Meer dan 170 “gediplomeerde” EH(BO)ers hebben de jaarlijkse herhalingslessen gevolgd. We hebben aan  51 personen werkzaam bij a.o. de kinderopvang en logopedie de cursus EHAK (eerste hulp aan kinderen) gegeven. 10 gediplomeerde leden die veel ingezet worden als hulpverleners bij … lees verder

KNV EHBO afd. Zwolle verzorgt weer de EHBO inzet bij het BFO

Evenals afgelopen jaar verzorgt de KNV EHBO afd. Zwolle weer de inzet van de EHBO-ers bij het BFO. Naast dat leden van de eigen afdeling mee doen komen er ook veel hulpverleners uit onze zusterverenigingen. Vanaf heden is aanmelden weer mogelijk via onderstaande link. (link plakken ik browserbalk) https://bfo.fimsonline.nl/component/fims/?view=inschrijving&group_type=1&doelgroep=1 Wil je eerst meer info over … lees verder

Slechte opkomst ledenvergadering

Helaas het is niet anders maar de algemene ledenvergadering leeft niet onder de leden, waar ligt dit aan? Is dat alleen bij ons het geval of speelt dit bij meer verenigingen. Het is al jaren een trend maar wat voor onderwerpen er ook op de agenda staan de leden laten in grote getale verstek gaan … lees verder

Flitsende start van het nieuwe cursusseizoen.

De eerste herhalingslessen van de maandag- en woensdagavond en de dagcursussen zijn gestart en voor sommigen al weer geëindigd omdat ze voldoende lessen hebben gevolgd. De herhalingslessen gaan nog door tot en met januari 2020, in november start er nog een beginnersopleiding. Dit jaar hebben we er 2 nieuwe docenten bijgekregen t.w. Gerda Driegen en … lees verder

Hulpverlening bij evenementen neemt grote vlucht.

De vraag naar de inzet van onze hulpverleners bij evenement wordt steeds meer. Dat wij alleen bij voetbalwedstrijden en andere takken van sport worden gevraagd ligt ver achter ons. Steeds meer bedrijven en instellingen willen gebruik maken van onze diensten. Een kleine impressie van onze laatste inzetten: het Stadsfestival en City Swim.

Herdenken en Vieren weer probleemloos verlopen

Evenals afgelopen jaar hebben wij ook dit jaar weer voor EHBO ondersteuning gezorgd bij zowel de dodenherdenking op 4 mei als het bevrijdingsfestival op 5 mei. Ondanks het koude weer was er net als voorgaande jaren weer een grote groep belangstellenden voor zowel de “stille omgang” als de “herdenking” bij het monument op het Ter … lees verder

In de duistere wereld van de drugs

Wat ervaren druggebruikers en hoe ga je daar als hulpverlener mee om. Tien hulpverleners hebben onder de leiding van Gerda Driegen en Marcel ten Veen de cursus EHBDD gevolgd en  “geroken en gesnoven” aan diverse soorten drugs. Aan de hand van een aantal films en uitbeelding door Marcel hebben we gezien wat voor uitwerking drugs … lees verder

MFC de Bolder onze nieuwe locatie voor de EHBO lessen

Met ingang van het cursusseizoen 2018-2019 is het MFC de Bolder onze nieuwe les locatie. De reden dat we hier naar toe zijn gegaan was de kleine lokalen die de Landstede ons op het Rechterland kon aanbieden. Ook voor de toekomst was er geen zicht op verbetering. Reden voor het bestuur om te kijken naar … lees verder

Nieuwe statuten dus AGV proof

Op 13 en 22 november 2018 hebben de 2 ledenvergaderingen gehouden (statutair noodzakelijk). Ook nu was bij beide vergaderingen de opkomst minimaal en dat is jammer, immers de statuten zijn voor alle leden een belangrijk instrument. De voorzitter heeft een korte toelichting op de concept statuten gegeven en daar waar nodig de vragen beantwoord. Belangrijke … lees verder