Beginnerscursus EH

Het belang van een EH diploma !!

Een ongeval op straat, een collega die bekneld raakt of uw / een kind drinkt giftige vloeistof en u staat er bij en weet niet wat u moet doen. Erger nog er krijgt iemand een infarct en u kunt hem of haar niet helpen. Allemaal redenen om er eens over na te denken een EH diploma te gaan behalen en dat is echt niet zo moeilijk als u misschien denkt. Wij helpen u graag en bieden u de mogelijk bij ons een cursus te gaan volgen.

De cursus bestaat uit 11 lessen van 2,5 uur basis EH. (dus incluisief reanimatie, AED bediening en verbandmiddelen/verbandleer) Er wordt gebruik gemaakt van de officiële lesboeken van het Oranje Kruis. De cursus wordt afgesloten door een examen en wanneer u slaagt krijgt u het officiële diploma.

De cursus wordt gegeven op maandagavond tussen 19.15 uur en 22.00 uur. Er wordt getracht om bij voldoende deelname een dagcursus op te starten.

Wij kennen een unieke garantieregeling

Als u tijdens de cursus ziek wordt of door dringende omstandigheden de cursus niet af kunt maken mag u aan de eerstvolgende cursus gratis deelnemen. Als u onverhoopt niet slaagt voor het examen mag u dit zodra dit mogelijk is op onze kosten over doen.

De cursusprijs bedraagt  € 220,00 all in. Wanneer u een aanvullende ziektekosten verzekering heeft wordt dit bedrag door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Aanmelden kan d.m.v. het aanklikken van het aanmeldingsformulier, wanneer u dit formulier ingevuld heeft kunt u dit automatisch verzenden. U krijgt zo spoedig mogelijk een acceptgirokaart en wanneer u heeft betaald een uitnodiging voor de cursus. Leest u van tevoren even goed de lidmaatschap- en betalingsvoorwaarden door. U vindt deze hier.

Aanmeldingsformulier Beginnerscursus EH